Paginakop

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Lindenhout wordt gevormd door Annet van Zon en Annemarie Profittlich. De Raad van Bestuur is bevoegd besluiten te nemen waardoor medewerkers van Lindenhout goede Jeugd & Opvoedhulp kunnen bieden. Voor een aantal besluiten is goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.

De Raad van Bestuur geeft sturing aan het managementteam (MT) dat bestaat uit gebiedsmanagers, de manager Wonen & Opgroeien, de manager Innovatie en de directeur Bedrijfsvoering.

OR

De Ondernemingsraad komt op voor de belangen van de medewerkers. Regelmatig overlegt de Ondernemingsraad met Annet van Zon (Raad van Bestuur).

Share |
Waar moet ik zijn?

.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016