Paginakop

Raad van Toezicht

In de Raad van Toezicht is een variëteit aan expertise, achtergrond en maatschappelijke betrokkenheid gebundeld. De leden van de Raad van de Toezicht stellen zich hieronder kort voor.

Raad van Toezicht entrea lindenhout

Van links naar rechts:

Susanne Terporten

Mijn werk in het dagelijks leven heeft zeker raakvlakken met het werkveld van entrea lindenhout. Na vele jaren als officier van justitie te hebben gewerkt, ben ik sinds september 2014 werkzaam als rechter in het familierecht. En daardoor zie ik dagelijks in de zaken die ik behandel, hoe belangrijk het is dat er op allerlei vlakken goede jeugdhulp en -zorg verleend wordt. Het is mooi om daar vanuit de Raad van Toezicht ook een steentje aan bij te dragen. Na een aantal jaren lid van de Raad van Toezicht van Entrea te zijn geweest, zet ik mij nu ook graag in als lid van de Raad van Toezicht voor de nieuwe organisatie.

Wim Lensen

In het dagelijks leven ben ik directeur van de Venloop, een hardloopevenement met diverse thematische site events, dat met 25.000 deelnemers en bijna 150.000 bezoekers tot een van de grote evenementen in Nederland behoort. Ik ben een generalist die vertrouwen uitspreekt en geeft aan kundige mensen om me heen, en die graag voorwaarden creëert om te presteren. Daarbij de (financiële) middelen niet uit het oog verliezend. Ik was al enige jaren lid van de Raad van Toezicht van Entrea. Nu zet ik mijn kennis en ervaring ook graag in als lid van de Raad van Toezicht van entrea lindenhout.

Hans Arnoldy

Begonnen als jurist, ben ik gevormd in bedrijfsleven en politiek. De laatste vijftien jaar als eindverantwoordelijke bestuurder van een grote zorginstelling. De afgelopen decennia ben ik vooral betrokken geraakt bij cultuur en welzijn, in de overtuiging dat deze van grote invloed zijn op de kwaliteit van ons leven. Ruim dertig jaar van mijn actieve loopbaan ben ik in verschillende organisaties als bestuurder en als toezichthouder actief geweest. Daarin heb ik ervaren wat werkt en wat niet. Ik vind het een eer om de toezichtsrol die ik had vanuit de Raad van Toezicht van Lindenhout voort te zetten in de gezamenlijke organisatie entrea lindenhout. Waarbij we als raad de plicht hebben om te toetsen of entrea lindenhout de fusiedoelstellingen ook metterdaad weet te verwezenlijken.

Ruud Coolen van Brakel

In het dagelijks leven ben ik voorzitter van de Raad van Bestuur van IVM, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Vanaf 2015 was ik actief als voorzitter van de Raad van Toezicht van Entrea. Sinds de bestuurlijke fusie op 1 april vervul ik die rol voor entrea lindenhout.
Daarvoor was ik voorzitter van de Raad van Toezicht van Xonar en algemeen voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Preventie en Gezondheidsbevordering NVPG. Ook ben ik sinds 1999 als directeur verbonden aan Justus Magnus b.v.

Monique Visser

Toezichthouden is een leuk en boeiend vak. Ik zit in een aantal Raden van Toezicht van organisaties met een maatschappelijk doel, in zorg en in onderwijs. Vanaf 2015 ben ik als lid van de Raad van Toezicht betrokken bij Lindenhout. Ik solliciteerde destijds omdat Lindenhout een lange en rijke traditie in de jeugdzorg heeft en haar maatschappelijke opdracht uitvoert met kwaliteit, passie en innovatie. De werkbezoeken zijn indrukwekkend, motiverend en inspirerend. Ik werk als senior controller bij Hogeschool Windesheim. In de Raad van Toezicht ben ik lid van de auditcommissie. Als toezichthouder heb ik speciale aandacht voor medewerkers, voor de rol en kwaliteiten van de medezeggenschap. Maar ook voor de rol en kwaliteiten van bijvoorbeeld een Raad van Cliënten of een Raad van Pleegouders.

Marja van Strien

Van huis uit ben ik sociaal pedagoog en bedrijfskundige, met veel ervaring in complexe veranderings- en innovatietrajecten op directieniveau. Op dit moment werk ik als programmadirecteur Connecting Mobility bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een programma voor de versnelling van de transitie naar smart mobility. Mijn hart ligt heel sterk bij de jeugdzorg. Mede door mijn ervaring als pleegouder weet ik dat waar je wieg staat ook in Nederland bepalend is voor je kansen als kind. Ik ben daarom altijd als bestuurslid of toezichthouder bij de jeugdzorg betrokken geweest. Vanaf 2011 was ik lid van de Raad van Toezicht van Lindenhout, en actief in de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Sinds de bestuurlijke fusie maak ik met evenveel enthousiasme deel uit van de Raad van Toezicht van entrea lindenhout. Daarnaast ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van Quadrant kindercentra en voorzitter van de Raad van Toezicht van Woonzorgconcern IJsselheem (ouderenzorg).

Waar moet ik zijn?

.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016