Paginakop

Waar staan wij voor...

Samen met ouders en opvoeders staat Lindenhout sterk voor kinderen.

'Sterk voor kinderen' is het uitgangspunt van onze hulp. Je leest deze slogan in onze folders, brochures en advertenties. Bij alles wat wij doen, zijn wij ons bewust waar het om gaat: de kinderen.

We hebben deze slogan nader uitgewerkt en dat is te lezen in onze missie en visie en kernboodschap.

Share |
Waar moet ik zijn?

.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016