Paginakop
Wij maken ons sterk voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. En zeker voor kinderen in de knel. In alles wat we doen is dat ons uitgangspunt. We kiezen altijd voor de kant en het belang van het kind. Omdat ieder kind het recht heeft zich veilig en gezond te ontwikkelen en op te groeien.

Kinderen horen thuis

In de manier waarop we denken en werken is ons motto is ‘Kinderen horen thuis, of anders zo thuis mogelijk.’ Waar ernstige problemen zijn, blijft het ons doel om voor de kinderen het gewone leven te herstellen. Wat ons betreft is dat altijd zoveel mogelijk samen met de ouders en binnen het natuurlijke netwerk van het gezin. Maar veiligheid en gezondheid van het kind staan altijd bovenaan.

Share |