Paginakop

Rechten en belangen

De rechten van kinderen op verzorging, opvoeding, veiligheid en ontwikkeling liggen vast in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Wij leveren hieraan een deskundige bijdrage, doordat we kinderen helpen opgroeien in hun eigen leefomgeving.

Belangen, verlangen

Kinderen hebben belangen: hun rechten worden gewaarborgd door professionele inzet; ze moeten zich kunnen hechten en binden aan de natuurlijke ouders; er moet op tijd worden gezien wat fout gaat en er moet worden ingegrepen wanneer dat nodig is. Kinderen verlangen ernaar gezien, gehoord en met respect behandeld te worden, het gevoel te hebben dat er echt naar hen geluisterd wordt.

Ouderschap en opvoederschap

Ouder word je vanzelf, opvoeder niet. Opvoeden veronderstelt dat ouders of verzorgers in staat zijn mee te werken aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige mensen. Dat lukt ouders of verzorgers niet altijd. Wij gaan uit van de onlosmakelijke band tussen ouders en kinderen. En als opvoeden even niet lukt, moeten anderen die taak tijdelijk overnemen. Dit onderscheid tussen ouderschap en opvoederschap maakt duidelijk wat wij doen en het legitimeert en limiteert ons werk.

Share |