Paginakop

YOIN laat jonge alleenstaande vluchtelingen meedoen

Iedereen weet dat het aantal vluchtelingen naar Europa en naar Nederland sterk is gestegen. Wat veel minder mensen zich realiseren is dat tussen deze vluchtelingen zich ook jonge, alleenstaande minderjarige kinderen bevinden. Kinderen die een vaak lange en onvoorstelbare reis achter de rug hebben en nu in Nederland zijn aangekomen. Zonder ouders of andere wettelijke vertegenwoordiger, zoals een oom, tante of ander familielid. Met YOIN wil Lindenhout deze kinderen de best mogelijke opvang en begeleiding bieden. Omdat kinderen daar recht op hebben.

YOIN is meer dan opvangen

We willen dat alle kinderen zo gewoon mogelijk kunnen opgroeien. Dus ook minderjarige vluchtelingen. Dat betekent zo gewoon mogelijk wonen, zo gewoon mogelijk naar school, gewoon in de buurt en gewoon meedoen met sport, cultuur, een bijbaantje, enzovoort. Het is vanzelfsprekend dat daar begeleiding bij nodig is, maar ook de begeleiding moet tegelijkertijd heel goed én zo gewoon mogelijk zijn. Zodat deze jongeren hier niet alleen maar zijn, maar echt kunnen meedoen.

Professionele begeleiding

In de eerste helft 2016 vangen we met YOIN ongeveer 150 jonge vluchtelingen op, die gehuisvest gaan worden in (en om) Ede, Doetinchem, Arnhem, Apeldoorn en Nijmegen. Om de jongeren goed op te vangen en mee te laten doen in onze maatschappij moeten ze in de eerste plaats ergens kunnen wonen. Omdat we jongeren opvangen met verschillende leeftijden en achtergronden werken we bij YOIN ook met verschillende woonvormen. Het gaat daarbij vooral om kleinere wooneenheden met drie tot vier jongeren. Ook hebben we een klein aantal woongroepen waarin gemiddeld 12 veelal wat jongere vluchtelingen verblijven. Op deze grotere groepen is 24 uur 7 dagen per week begeleiding aanwezig, dus inclusief slaapdiensten. In de kleinere woningen is alleen overdag begeleiding aanwezig en voor de nachten is er een “bereikbare dienst” paraat.

Als de jongeren en begeleiders van YOIN hun intrek nemen in de woning, zoeken zij snel contact met de buren en het buurt/wijknetwerk, om zich voor te stellen en hen uit te nodigen om nader kennis te maken. Want we willen graag een “goede buur” worden!

Heeft u vragen of wilt u om een andere reden contact zoeken met Yoin/Lindenhout, dan kunt u bellen of mailen naar:

Hoofdkantoor Lindenhout, telefoonnr 026-3543333

yoin@lindenhout.nl

Share |